REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 
PISTOLET 45 ACP – P45ACP 10z13
KLUB STRZELECKI „STRZELEC” ŻYRARDÓW

 1.         Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

 2.         Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

 3.         Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.

 4.         Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.

 5.         Konkurencja: pistolet 45 ACP, 13 strzałów z tego 10 ocenianych.

 6.         Procedura strzelania:

a)     czas przygotowawczy: 3 minuty,

b)    po komendzie „ŁADUJ” zawodnik ładuje magazynek do jego maksymalnej pojemności, jednak nie więcej niż 13 naboi,

      czas na załadowanie magazynka – 1 minuta,

c)     czas na konkurencję: należy oddać 13 strzałów w czasie 5 minut,

d)     ocenianych jest 10 najlepszych z 13 przestrzelin.   

7.        Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.        Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.        Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.

10.     Nagrody: za miejsca 1-6 dyplomy.

11.     Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

12.    Sprawy różne:

–        konkurencja tylko dla osób z własną bronią i amunicją,

–        zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.