REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 
KARABIN DYNAMICZNY – Kdyn 10z13
KLUB STRZELECKI „STRZELEC” ŻYRARDÓW

1.       Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

2.       Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

3.       Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.

4.       Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.

5.       Konkurencja: karabin dynamiczny, 13 strzałów z tego 10 ocenianych.

6.       Procedura strzelania:

     a)    broń: karabin centralnego zapłonu strzelający nabojem pistoletowym

     b)    odległość do tarczy: 50 metrów,

     c)     postawa: stojąc,

     d)     czas przygotowawczy: 3 minuty

     e)     czas na konkurencję:

             –      po upływie czasu przygotowawczego, na komendę „DO SERII 3-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje

               magazynek 3 nabojami,

             –     na komendę „START!” zawodnik oddaje 3 strzały w czasie 1 minuty,

             –     na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje

               magazynek 10 nabojami – czas na załadowanie: 1 minuta,

             –     na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, CZAS 30 SEKUND, UWAGA!” zawodnik przyjmuje postawę

        „GOTÓW” (kolba karabinu dotyka ramienia zawodnika, lufa skierowana w dół pod kątem 45 stopni, palec silnej ręki poza kabłąkiem spustowym, słaba ręka na chwycie przednim), a następnie po upływie 7 sekund (+/- 1 sekunda)  na komendę „START!” zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 30 sekund,

             –    konkurencję kończy komenda „STOP!”,  

    f)        ocenianych jest 10 najlepszych z 13 przestrzelin. 

7.       Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.        Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.        Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.

10.    Nagrody: za miejsca 1-6 dyplomy.

11.    Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

12.    Sprawy różne:

        –        dla osób bez własnej broni będzie udostępniona broń klubowa,

        –        zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.