REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 

KARABIN PNEUMATYCZNY – Kpn 20

KLUB STRZELECKI „STRZELEC” ŻYRARDÓW

 1.        Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

2.        Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

3.        Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.

4.        Miejsce zawodów: strzelnica pneumatyczna w Żyrardowie.

5.        Konkurencja: karabin pneumatyczny 20 strzałów.

6.        Procedura strzelania:

a)    czas przygotowawczy: 10 minut, w tym strzały próbne (do dyspozycji zawodnika są dwie tarcze próbne),   

b)   czas na konkurencję: 20 minut  – zawodnik oddaje 20 strzałów do 
4 tarcz (po 5 strzałów do każdej tarczy).

7.        Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.        Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.        Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.

10.    Nagrody: za miejsca 1-6 dyplomy.

11.    Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

12.    Sprawy różne:

–      dla osób bez własnej broni będzie udostępniona broń klubowa,

–      zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.