REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 

PISTOLET DYNAMICZNY – Pdyn 9mm, 10z13

KLUB STRZELECKI „STRZELEC” ŻYRARDÓW

 1.        Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

2.        Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

3.        Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.

4.        Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.

5.        Konkurencja: pistolet dynamiczny 9 mm, 13 strzałów z tego 10 ocenianych.

6.        Procedura strzelania:

a)    broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9 mm,

b)   odległość do tarczy: 25 metrów,

c)    czas przygotowawczy: 3 minuty,

d)   czas na konkurencję:

–  po upływie czasu przygotowawczego, na komendę „DO SERII 3-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 3 nabojami,

–      na komendę „START!” zawodnik oddaje 3 strzały w czasie 1 minuty,

–     na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 10 nabojami – czas na załadowanie: 1 minuta,

–    na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, CZAS 30 SEKUND, UWAGA!” zawodnik przyjmuje postawę „GOTÓW” (opuszczając ramię z bronią pod kątem 45 stopni), a następnie po upływie 7 sekund (+/- 1 sekunda) na komendę „START!” zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 30 sekund,

–      konkurencję kończy komenda „STOP!”,  

e)    ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

7.        Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.        Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.        Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.

10.    Nagrody: za miejsca 1-6 dyplomy.

11.    Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

12.    Sprawy różne:

–          dla osób bez własnej broni będzie udostępniona broń klubowa,

–          zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.