REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 

PISTOLET SPORTOWY – Psp 30

KLUB STRZELECKI „STRZELEC” ŻYRARDÓW

 1.        Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

2.        Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

3.        Terminy zawodów: zgodnie z terminarzem zawodów.

4.        Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.

5.        Konkurencja: pistolet sportowy 30 strzałów.

6.        Procedura strzelania:

a)    czas przygotowawczy: 5 minut,

b)   czas na konkurencję:          

–      5 strzałów próbnych w czasie 5 minut,

–      2 serie oceniane 15-strzałowe w czasie 15 minut każda.

7.        Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.        Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.        Klasyfikacja: indywidualna po każdych zawodach.

10.    Nagrody: za miejsca 1-6 dyplomy.

11.    Koszty uczestnictwa: zgodnie z wytycznymi KS ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

12.    Sprawy różne:

–      dla osób bez własnej broni będzie udostępniona broń klubowa,

–      zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.