REGULAMIN POWSZECHNYCH ZAWODÓW 

PUCHAR KS „STRZELEC” ŻYRARDÓW

1.     Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego oraz współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego.

2.        Organizator zawodów: Klub Strzelecki ”STRZELEC” ŻYRARDÓW.

3.        Terminy zawodów: zgodnie z Terminarzem Zawodów.

4.        Miejsce zawodów: strzelnica kulowa w Żyrardowie.

5.        Konkurencje:

5.1.            pistolet centralnego zapłonu, 13 strzałów z tego 10 ocenianych,

5.2.            karabin centralnego zapłonu, 13 strzałów z tego 10 ocenianych,

5.3.            pistolet dynamiczny 9 mm, 13 strzałów z tego 10 ocenianych,

5.4.            karabin dynamiczny, 13 strzałów z tego 10 ocenianych.

6.       Procedura strzelania:

 6.1.    pistolet centralnego zapłonu, 13 strzałów z tego 10 ocenianych:

a)                  broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9 mm,

b)                 odległość do tarczy: 25 metrów,

c)                  czas przygotowawczy: 3 minuty,

d)                 czas na konkurencję: 13 strzałów w czasie 5 minut,

e)                  ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin.

6.2.    karabin centralnego zapłonu, 13 strzałów z tego 10 ocenianych:

a)                  broń: karabin centralnego zapłonu strzelający nabojem pistoletowym,

b)                 odległość do tarczy: 50 metrów,

c)                  postawa: stojąc,

d)                 czas przygotowawczy: 3 minuty,

e)                  czas na konkurencję: 13 strzałów w czasie 5 minut,

f)                  ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

6.3.    pistolet dynamiczny 9 mm, 13 strzałów z tego 10 ocenianych:

a)                  broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9 mm,

b)                 odległość do tarczy: 25 metrów,

c)                  czas przygotowawczy: 3 minuty,

d)                 czas na konkurencję:

–       po upływie czasu przygotowawczego, na komendę „DO SERII 3-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 3 nabojami,

–       na komendę „START!” zawodnik oddaje 3 strzały w czasie 1 minuty,

–       na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 10 nabojami – czas na załadowanie: 1 minuta,

–      na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, CZAS 30 SEKUND, UWAGA!” zawodnik przyjmuje postawę „GOTÓW” (opuszczając ramię z bronią pod kątem 45 stopni), a następnie po upływie 7 sekund (+/- 1 sekunda)  na komendę „START!” zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 30 sekund,

–      konkurencję kończy komenda „STOP!”,  

e)                  ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

6.4.    karabin dynamiczny, 13 strzałów z tego 10 ocenianych:

a)                  broń: karabin centralnego zapłonu strzelający nabojem pistoletowym,

b)                 odległość do tarczy: 50 metrów,

c)                  postawa: stojąc,

d)                 czas przygotowawczy: 3 minuty,

e)                  czas na konkurencję:

–          po upływie czasu przygotowawczego, na komendę „DO SERII 
3-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 3 nabojami,

–          na komendę „START!” zawodnik oddaje 3 strzały w czasie 1 minuty,

–          na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, ŁADUJ!” zawodnik ładuje magazynek 10 nabojami – czas na załadowanie: 1 minuta,

–       na komendę „DO SERII 10-STRZAŁOWEJ, CZAS 30 SEKUND, UWAGA!” zawodnik przyjmuje postawę „GOTÓW” (kolba karabinu dotyka ramienia zawodnika, lufa skierowana w dół  pod kątem 45 stopni, palec silnej ręki poza kabłąkiem spustowym, słaba ręka na chwycie przednim), a następnie po upływie 7 sekund (+/- 1 sekunda)  na komendę „START!” zawodnik oddaje 10 strzałów w czasie 30 sekund,

–          konkurencję kończy komenda „STOP!”,  

f)                  ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

7.          Uczestnictwo: zawody otwarte.

8.          Zgłoszenia do zawodów: w dniu zawodów.

9.          Klasyfikacja:

–    indywidualna, oddzielnie dla każdej konkurencji – w przypadku równej ilości punktów w danej konkurencji, o miejscu w klasyfikacji zawodnika decyduje większa liczba dziesiątek wewnętrznych, 10, 9, itd…,

oraz

–    ogólna tj. łącznie dla wszystkich czterech konkurencji – zliczone zostaną punkty zawodnika ze wszystkich czterech konkurencji; w przypadku równej ilości punktów w danej konkurencji, o miejscu w klasyfikacji zawodnika decyduje większa liczba dziesiątek wewnętrznych, 10, 9, itd…, uzyskana przez zawodnika we wszystkich konkurencjach.

Zawodnicy biorący udział w trzech (lub mniej) konkurencjach, nie będą brani pod uwagę przy klasyfikacji ogólnej.

10.      Nagrody:

–       w każdej konkurencji (klasyfikacja indywidualna  OPEN) za miejsca I-III medale i dyplomy,

–       we wszystkich konkurencjach (klasyfikacja ogólna OPEN) za miejsca I-III puchary i dyplomy,

–     wśród obecnych po zakończeniu zawodów zawodników, biorących udział we wszystkich czterech konkurencjach (dotyczy zawodników którzy zostali sklasyfikowani), zostaną rozlosowane  nagrody.

11.      Koszty uczestnictwa: Zgodnie z wytycznymi KS lub (40 zł za 1 konkurencję – w koszt każdej konkurencji wliczona jest amunicja),  ( 30 zł za 1 konkurencję – broń i amunicja własna)  

12.      Sprawy różne:

–        dla osób bez własnej broni będzie udostępniona broń klubowa,

–        jako karabin centralnego zapłonu są udostępniane glauberyty.

–        zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy PZSS.